Imako a.d. Banja Luka

II Skupština akcionara (vanredna skupština)